Työhistoria

Kuvataideopettajana yli 9 vuotta

Tehtävät ovat sisältäneet opetustoimintaa seuraavilla aihealueilla: maalausta, piirustusta, savitöitä, plastista sommittelua, grafiikan töitä, mediakasvatusta, animaatioita, valokuvausta (digitaalista ja analogista) sekä muuta kuvataidetta eri menetelmin.

Kuvataideopettajan sijaisuus, Rajakylän koulu ja Pateniemen lukio  17.3.-17.4.2015

Grafiikan opettaja, Oulun yliopistollisen keskussairaalan henkilökunnan kuvataidejaosto 13.9.2014 –

Kuvataiteen tuntiopettaja (päätoiminen), Oulun normaalikoulu, 1.8.2012 – 31.7.2014

Kuvataiteen tuntiopettaja, Mikkelin lukio, 12.4.- 1.6.2012

Kuvataiteen opetus, Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta,Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö, kevät – syksy 2009

Sivutoiminen tuntiopettaja, kuvailmaisu, Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 8.9. -15.12.2008

Kuvaamataidon lehtorin viransijaisuus, Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1.8. 2007 – 31.7.2008

Kuvataidepiirin opettaja, Lapin kesäyliopisto: Ikääntyvien yliopisto, 2007 – 2008

Kuvataideopetus, Kaarinan-Piikkiön kansalaisopisto, 1995 – 99

Kuvataideopetus, Varsinais-Suomen Kuvataidekeskus, 1995 – 96

Comments are closed.